2012-10-04

Tillbaka till Lairetjårro ....

Lairetjårro - Vassivagge - Katterjåkk (2012-08-09)

De inre delarna av Vassivagge från Lairetjårros norra topp.
Friluftsfrämjandets vindskydd/stuga kan urskiljas i bildens nedre vänstra del:


Bildspel

Inga kommentarer: