2012-07-15

Flygduell, Knisa mosse, Öland

Från fågeltornet i Knisa mosse naturreservat blir vi åskådare till en fascinerande flygduell mellan två flygaress. En brun kärrhökshona jagar en ängshökshona med ett byte i klorna.

Kärrhöken tröttnar till slut och ängshöken kommer undan med sitt byte i behåll.

Inga kommentarer: