2012-07-10

Samling vid pumpen ...

På vägen mellan Oxelösund och Nävekvarn dyker ett par ortsnamn upp som väcker mycket gamla minnen till liv. Tunaberg och Buskhyttan. När jag var liten sjöng mamma den här sången för oss barn. Det var min stora favorit, jag kunde lyssna på den om och om igen. Troligen var det i början av 50-talet men det kan ha varit redan i slutet av 40-talet.
Den här versionen med skaparen Ulf Peder Olrog spelades in 1945:


En modernare variant:


Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.

Jag drog på mitt spel hadderi-hadderoa
då kom di från Kärrbo å börja å tjoa
di bängslas å levde å vråla å dåna
å sen skull Ni se tocke slagsmål de blev

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.

Mi fästemö Stina å Bergshammars-Lina
di stog breve mej å koxa å glina,
men strunta i bäljen å söp ur butäljen
å sen skull Ni se tocke slagsmål de blev.

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.

Å litra di slängde å dosera dängde,
å Laggarbo-drängen va på mej å klängde
å kniva di flög, å prisis mella ögo
så fick ja ett knogjärn, å näsa flög åv.

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.

Men var ä mi mössa, å var ä mi flicka
å var ä butäljen, ja hade te dricka?
ja, allt ha di tagi, å allt ha di slagi,
å jisses ett tocke spektakel de ä!

Samling vid pumpen, Tunabergare hitåt!
Alfred har di slagi så han ligger å blör,
i grusgropa slåss di me Buskhytteborna,
länsman fick på huve, så ja tror att han dör.


Kommentar:
Det finns ingen ort med namnet Tunaberg i närheten av Buskhyttan men kyrkan i Koppartorp ca 3 km åt sydväst från Buskhyttan heter Tunabergs kyrka

Citat från länken ovan:
"Tunabergs församling finns söder om Nyköping på Tunabergshalvön.
Församlingens kyrka - sörmlands enda träkyrka, ligger vackert i Koppartorp bredvid Hembygdsgården, mitt emellan Nävekvarn och Buskhyttan."

Halvön mellan Marsviken och Bråviken kallas tydligen Tunabergshalvön!

Inga kommentarer: