2012-07-31

Sol och bad i Bottenviken

Tisdagen börjar grå och molnig men det klarnar upp och blir i stort sett molnfritt fram på dan. Vi packar badkäder och matsäck och lånar ett par cyklar av Elsemaj och Åke och cyklar ca 3 km till badplatsen Sarasand som ligger vid havsviken Storsladan söder om Burefjärden och Skelleftebukten:


Här tillbringar vi en härlig dag i sanden med sol, bad, bokläsning och även fågel- och båtskådning.

Fisktärna, Sarasand, Burvik:


Segelbåt av typen Albin Viggen på kryss i havsviken Storsladan. Från badplatsen Sarasand, Burvik:


Segelbåt av typen Compis 28 (med upp-och nedvänt segelmärke?) på kryss i havsviken Storsladan. Från badplatsen Sarasand, Burvik:Segelbåt av äldre modell(?) på väg i havsviken Storsladan. Från badplatsen Sarasand, Burvik:


Skrattmås, Sarasand, Burvik:


Sarasand, Burvik:När vi tröttnar på att att ligga i sanden fortsätter vi med cyklarna ytterligare ca 2 km ut till Burehällorna - eller Hällorna som man säger i Burvik. Här är sanden ersatt av mjukt rundade klipphällar:


Hällorna bildar nordspetsen på den udde som avgränsar havsviken Storsladan österut. Havet ligger öppet åt norr och öster.

Rönnskärverken, Skelleftehamn på andra sidan Skelleftebukten från Burehällorna på Tällön, Burvik:


Gåsörens fyr- och lotsplats på andra sidan Skelleftebukten från Burehällorna på Tällön, Burvik:


Burehällorna är ett populärt utflyktsmål för båtfolk:


På väg tillbaka till Elsemaj och Åke i Burvik från Sarasand och Burehällorna. Vägen är nysladdad så det blir lite slirigt att cykla:


Vi stannar en natt till i Burvik!

Inga kommentarer: