2012-08-03

Fåglar vid Kuortojärvi, Idivuoma

Ung blåhake:


Grå flugsnappare - unge matas:
Grå flugsnappare unge:


Grå flugsnappare med mat till unge:
Sävsparv:
Sädesärla:


Gråsiska och gulärla:

Inga kommentarer: