2012-08-05

Keukiskero och Lainioälven

Idag planerar vi att bestiga Sämmäräinen ca 15 km fågelvägen sydväst om Ullas stuga vid Raisijärvi. Det kräver en vandring på ca 5 km från vägen mot Pulsujärvi. Vi åker söderut längs E45 och stannar till vid Jierijärvi. Där brukar det alltid ligga sjöfåglar - så också idag.

Salskrake - honfärgad, Knipa(?) och ? i Jierijärvi:


En tornfalk längs vägen mot Pulsujärvi:


Regnet västerut närmar sig sakta. Vi bestämmer oss för att lämna bestigningen av Sämmäräinen till framtiden och väljer att istället gå upp på Keukiskero som ligger bara ca 1 km från Pulsujärvivägen lite längre västerut.
Keukiskero är ett flackt kalfjäll med flera toppar ca 575 möh. Vi går upp till den sydliga toppen som heter Duottargeahcoaivi enligt kartan.

Jierivaara i öster från Duottargeahcoaivi:


Kuormakka i sydost från Duottargeahcoaivi:


Vy norrut över Keukiskero från Duottargeahcoaivi:


På vägen ner från Keukiskero tar vi det lugnt och tittar närmare på fåglarna som håller till vid trädgränsen.

Blåhake, Keukiskeros sydsluttning:


Lövsångare, Keukiskeros sydsluttning:


Vy västerut från Keukiskeros sydsluttning. Regnet i väster kommer långsamt närmare:


Nere vid Pulsujärvivägen ligger några byggnader intill rengärdet. En ängspiplärka följer oss från ett tak:


Vi fortsätter längs Pulsujärvivägen ytterligare ca en mil till bron över Lainioälven.


Strax norr om bron rinner Pulsujoki från Pulsujärvi in i Lainioälven:


Det här är fina laxfiskevatten. Vi ser dock inte till vare sig fiskar eller fiskare idag, bara två bilar och två tält vid tältplatsen intill bron. Däremot kryllar det av blåhakar, gulärlor och sädesärlor här.


På vägen tillbaka till Idivuoma hinner vi inte långt på E45 innan vi möter den här ståtliga renen:Salskrakar i Jierijärvi vid E45:

Inga kommentarer: