2012-08-01

Tärendo, festplats och bifurkation, Norrbotten

Efter Jockfall fortsätter vi längs en utmärkt väg längs Kalixälvens västra sida upp till Tärendö. Tärendö är en liten ort i Pajala kommun. Tärendö är känt för sin festplats Tärendöholmen samt för bifurkationen Tärendöälven. Dessutom spelades stora delar av filmen "Populärmusik från Vittula" in där och Sveriges skiddrottning Charlotte Kalla kommer därfrån.

"Tärendöholmen är en av Norrbottens mest kända festplatser, belägen där Kalix älv och Tärendö älv flyter samman." Källa:Wikipedias artikel om Tärendöholmen:

"Tärendö älv eller Tärendöälven är ett vattendrag i Norrbotten. Älven för vid Junosuando över cirka hälften av Torneälvens vatten till Kalixälven. Den är en av de få bifurkationerna i Sverige. Bifurkationer av denna typ, som ligger långt från mynningen, och ansluter till en helt annan flod, finns få av i hela världen. Man brukar jämföra Tärendöälven med Casiquiarekanalen i Brasilien. " Källa:Wikipedias artikel om Tärendö älv"

Tärendö älv vid bron strax väster om Junosuando där den bryter sig ut ur Torneälven:


Vi kommer fram till Vittangi i 17:30-tiden och hinner handla mat innan butiken stänger. Resterande 85 kilometrarna upp till Ullas stuga vid Raisijärvi i Idivuoma går i ihållande regn. Ett envist regnmoln slår följe med oss längs E45-an. Vi ser ljus himmel både västerut och österut men norrut över vägen är det mörkt.

2 kommentarer:

Nils Pettersson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Nils Pettersson sa...

Mycket fin bild har vari en hel del i Tärendö min far var från Tärendö Han hette Tage Pettersson och var född 1930 ska det vara skrev fel i min förra kommentar.Tycker mycket om tärendö vilken fin natur och helt underbara fiskevatten.