2013-06-24

Anakao - lågvatten

Planerna på att ta ett dopp i havet efter vandringen norrut och fågelskådning en bit in på land i den det heta solskenet grusas av det låga vattenståndet:


Jag passar på att vandra ut något hundratal meter på den hårt packade bottensanden utanför vår bungalow för att få några bilder av Anakao från sjösidan:
Brännvidd 100 mm:
Brännvidd 400 mm:
Hotel Safari Vezo:


I väntan på lunch och högre vattenstånd spanar vi in några fåglar vid vår bungalow.

Gråsparv, House Sparrow, Passer domesticus(?):


Sovimangasolfågel, Souimanga Sunbird, Cinnyris souimanga:
En vacker ödla gömmer sig i en kaktus vid Hotel Safari Vezos restaurang:

Inga kommentarer: